Zadzwoń 33 810-57-80, 502-527-303
Czynne: całą dobę
Strona główna » INFORMACJE » REGULAMIN

Regulamin

1.OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ

1.1  Kwiaciarnia internetowa Arkadia; www.arkadia.ig.pl prowadzona jest przez: F.U.H. ARKADIA Sławomir Radczuk, ul. Zdrojowa 93, 43-384 Jaworze NIP: 534 192 42 74, e-mail: kwiaty.arkadia@gmail.com; zwana dalej "Arkadia"

1.2  Arkadia prowadzi sprzedaż kwiatów ciętych, doniczkowych, bukietów, kompozycji kwiatowych, koszy prezentowych i upominków.

1.3  Arkadia realizuje dostawę przesyłek kwiatowych osobiście w Bielsku- Białej i w promieniu 25 km od Bielska-Białej oraz za pośrednictwem kwiaciarni partnerskich w całej Polsce.

1.4  Wszystkie produkty oferowane na stronie www.arkadia.ig.pl są nowe i wolne od wszelkich wad fabrycznych

1.5 Ceny zamieszczone na stronie są cenami brutto, w złotych polskich, z wliczonym podatkiem Vat.

1.6  Dla obu stron transakcji ceną wiążącą jest cena umieszczona przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia.

1.7  Składając zamówienie Klient oświadcza, że przeczytał i w pełni akceptuje wszystkie warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu

1.8  Wszelkie zmiany zamówienia mogą być dokonywane tylko telefonicznie, nie później niż 2 godziny przed początkiem przedziału czasowego podanego w zamówieniu. Arkadia nie wyklucza przyjęcia zmiany zamówienia w terminie krótszym, ale tylko w przypadku kiedy jest to możliwe do zrealizowania, zastrzegając sobie prawo do odmowy dokonania zmiany.

1.9  Arkadia nie ponosi odpowiedzialności za opónienie w doręczeniu zamówienia lub brak doręczenia z powodu błędów adresowych Odbiorcy lub brak płatności za zamówienie.

1.10  Możliwe jest zrealizowanie zamówienia przed zaksięgowaniem wpłaty na koncie, pod warunkiem przesłania na maila Arkadii potwierdzenia dokonania przelewu.

1.11  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest na maila podanego przez Klienta lub ustalane telefonicznie na podany przez Klienta numer kontaktowy.

1.12  Jeżeli w ustalonym przez Klienta terminie dostawy Odbiorca będzie nieobecny pod wskazanym adresem, kurier zostawi wiadomość zawierającą informację o przesyłce, adres kwiaciarni, w której przesyłkę można odebrać i telefon kontaktowy do Arkadii. Po wcześniejszym ustaleniu z Klientem, dopuszczamy także możliwość pozostawienia przesyłki u sąsiadów. W sytuacji, w której Klient podaje numer kontaktowy do Odbiorcy możliwe jest wykonanie telefonu do Odbiorcy, poinformowanie go o przesyłce i ustalenie innej godziny dostawy.

1.13  Sklep internetowy www.arkadia.ig.pl zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. nr 133 poz.833), zgodnie z którą klienci mają prawo do wglądu, poprawiania i żądaniu zaprzestania używania swoich danych przez sklep. Arkadia zobowiązuje się do nieużywania danych osobowych Klienta w celach innych, niż realizacja zamówienia.

2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1  Zamówienie może zostać złożone poprzez stronę www.arkadia.ig.pl lub mailowo lub telefonicznie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.2  Aby złożyć zamówienie, Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć, wybrać ich ilość i dodać do koszyka.

2.3  Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w przeciwnym razie Sklep może wystąpić o telefoniczne uzupełnienie informacji lub w przypadku braku takiej możliwości, anulować zamówienie.

2.4  Po wpłynięciu zamówienia, Klient otrzyma informację o przyjęciu zamówienia do realizacji drogą mailową.

3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1  Dostawa przesyłki w dniu złożenia zamówienia: wymagane jest opłacenie zamówienia do godz.17.00
     Dostawa w sobotę: wymagane jest opłacenie zamówienia do godz.15.00
     Dostawa w niedzielę: wymagane jest opłacenie zamówienia do godz.13.00

3.2  Prezenty dostarczane są w terminie 1-2 dni roboczych od daty wpłynięcia płatności.

3.3  Dostawa prezentów, kompozycji sztucznych, artykułów dekoracyjnych i koszy delikatesowych odbywa się przez firmę kurierską DPD

3.4  W wyznaczonym dniu, kurier podejmuje tylko jedną próbę doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przesyłka będzie doręczona następnego dnia roboczego.

3.5  Przed odebraniem przesyłki od kuriera DPD prosimy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Gdyby tak się stało, Klient ma prawo do odmowy podpisu protokołu odbioru przesyłki i otwarcia jej oraz sprawdzenia stanu zawartości w obecności kuriera.

3.6  W przypadku uszkodzenia przesyłki, należy spisać protokół, którym dysponuje kurier.

3.7  W przypadku uszkodzenia przesyłki wewnątrz opakowania, Klient ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.

3.8  Podpisanie przez Klienta protokołu przyjęcia przesyłki i nie zgłoszenie kurierowi faktu uszkodzenia paczki jest równoznaczne z rezygnacją z reklamacji przesyłki spowodowanej mechanicznymi uszkodzeniami produktów powstałymi w trakcie transportu. W uzasadnionych przypadkach przyjmujemy reklamacje do 7 dni, tylko pod nr tel. 502 527 303 lub drogą mailową: kwiaty.arkadia@gmail.com

4. TREŚCI NA BILECIKU LUB KARTCE OKOLICZNOŚCIOWEJ

4.1  Klient ma możliwość przesłania życzeń, kondolencji lub informacji na bileciku lub kartce okolicznościowej ( do wyboru w trakcie składania zamówienia)

4.2  Informacja tekstowa nie może zawierać treści ogólnie przyjętych jako obraźliwe.

4.3 W przypadku zawarcia w/w treści Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu o tym fakcie Klienta.

5.  REKLAMACJE

5.1  Wszystkie reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta:
      Telefonicznie pod nr 502 527 303
      E- mailem: kwiaty.arkadia@gmail.com

5.2  Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

5.3  Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

5.4  Sklep Arkadia, w przypadku żywych kwiatów ciętych gwarantuje świeżość kwiatów dostarczanych przez kwiaciarnia partnerskie, przez 2 dni, natomiast dostarczane osobiście przez 6 dni.

5.5  Każda reklamacja dotycząca kwiatów żywych ciętych będzie rozpatrywana wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Klienta lub Odbiorcę.

6. ZWROTY

6.1  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Arkadia objęte są gwarancją producenta.

6.2  Klient jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy wykryte wady produktu niezwłocznie drogą telefoniczną lub mailową.
     W celu rozpatrzenia sprawy Klient może zostać poproszony o przesłanie towaru na koszt Sklepu lub przedstawienie dokumentacji zdjęciowej. Sklep Arkadia odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

6.3  Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 (art. 38) zwrot nie przysługuje klientowi w przypadku:
    - gdy przedmiot nabyty wyprodukowany został w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb lub jest spersonalizowany
    - gdy przedmiot jest rzeczą mało trwałą lub ulegającą szybkiemu zepsuciu

6.4  W celu zidentyfikowania zamówienia konieczne jest podanie jego numeru

7. UWAGI KOŃCOWE

7.1  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827) oraz przepisy Prawa Cywilnego

7.2  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016